OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel:

Barbora Bakulová, ICO: 45133964, DIC: 027 - 7258040636, Podluhy 265, 268 01

Bankovní spojení:      2272430003/0800

Stručný výňatek z obchodních podmínek:

Zboží zasíláme pouze  přepravcem DPD či Zásilkovnou, dopravce by měl zboží dodat do 24 pracovních hodin od odeslání z eshopu.

 

Doručení :

Na dobírku s DPD : 159,- Kč s DPH

Platba předem na účet, doručení s DPD: 120,- Kč s DPH

 

Zásilkovna: 59 Kč s DPH

Dobírka Zásilkovna: 78 Kč s DPH

 

Při platbě převodem udávejte jako variabilní symbol číslo objednávky.

V případě platby převodem zasíláme zboží až po připsání částky na účet

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v tomto internetovém obchode. V našem internetovém obchodu naleznete vše pro Vaše děti - sportovní potřeby pro děti, hračky pro kluky i děvčata,  koloběžky, dětská kola, , odrážedla a jiné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem tohoto internetového obchodu je Barbora Bakulová, se sídlem v Podluhách 265, 268 01, ICO:45133964. Veškeré kontaktní informace na nás naleznete na hlavní stránce, po levé straně dole. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (c. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, c. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečné předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředku dálkové komunikace

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředku komunikace na dálku (internet), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zákazník musí v této lhůtě zboží doručit a nejlépe písemně uvést, že odstupuje od kupní smlouvy.

Pokud nám budete zboží vracet v této lhůtě poštou, případně jinou zásilkovou službou, uveďte odstoupení od kupní smlouvy písemně, přidejte vaše jméno a také číslo účtu pro vrácení peněz.

Je třeba si uvědomit, že zákazník má právo na vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, ovšem musí dodavateli předat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to není možné, bude kupujícímu sníženo plnění o zjištěný rozpor s původním stavem dodaného zboží. Prodávající musí v takovém případě vzniklou škodu prokázat a poté bude kupujícímu vrácena částka snížena o finanční vyjádření poškození, případně spotřeby. (neničte při rozbalování původní obaly -hračky apod.- v některých případech je i toto nezbytná součást nového výrobku)

Po doručení vráceného zboží prodávajícímu, bude kupujícímu zaslána částka odpovídající ceně za zaplacené zboží, včetně poštovného a balného, ponížená o vynaložené náklady:

- manipulace se zbožím a příprava objednávky 30,- Kč
- doručení zboží přepravci 30,- Kč
- věrnostní a objemové slevy
- převod na účet - 10,- Kč
- zaslání peněz poštovní poukázkou - 35,-Kč

Pokud u výrobku bylo nějaké zboží zdarma, je třeba ho vrátit také nepoužité s původním výrobkem nebo za něj bude odečtena prodejní cena.

Zásilky zaslané na naší adresu s jakoukoliv dobírkou budou odmítnuty.

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Pokud je produkt skladem, dodací lhůta je 5 dní. Pokud produkt není skladem,  dodací lhůta je 5 - 18  dní nebo je zákazník informován o delší dodací lhůtě.

Doprava

Poštovné je vyjmenované níže, balné neúčtujeme. Zboží zasíláme přepravcem DPD či Zásilkovnou. V případě, že se jedná o zásilku nadměrných velikostí (nejdelší strana zásilky je větší než 2m  nebo součet obvodu a délky je větší než 3m) je u poštovného příplatek 200 Kč.

Platební podmínky

Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží doručovateli

Bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo úctu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet. Po obdržení platby odesíláme zboží s tím, že Vám opět emailem sdělíme termín, kdy zásilka dorazí.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího bud výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchode. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou i osobně. Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupe) a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme.

Spotřebitel při uplatnění záruky má

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, rádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící rádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším poctu nebo opakovaně a bránící rádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící rádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tri vady bránící jejímu rádnému užití,
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi případně záručním listem.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnu ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Zásilky zaslané na naší adresu s jakoukoliv dobírkou budou odmítnuty.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem. Své údaje můžete také měnit v sekci změna údajů. V rámci zkvalitnění služeb používá eshop službu „Ověřeno zákazníky“, spočívající v získávání reakcí od Zákazníků Obchodníků  prostřednictvím automatizované elektronické komunikace, formou dotazníků zasílaných Zákazníkům Obchodníků a těmito Zákazníky vyplněných. K tomuto účelu předává eshop emailovou adresu Zákazníka provozovateli služby Heureka,  jakožto zpracovateli osobních údajů za účelem přípravy a odeslání Dotazníku.

Zrušení objednávky

Objednávku můžete stornovat emailem či telefonicky. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.
Obchodní podmínky platí od 1.2.2009

 

 

 

         

 

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem:

Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu provozovny:

Barbora Bakulová –  Podluhy 265, 268 01

nebo na email puzzle.eurographics@seznam.cz

to vše bez zbytečného odkladu.

Pokud je předmětem reklamace zboží, které má v záručním listu uveden kontakt na výhradní autorizovaný záruční servis, může zákazník uplatnit reklamaci přímo v místě servisního střediska. Tímto postupem lze vyřízení reklamace urychlit.

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

  • označení reklamovaného zboží
  • důvod reklamace
  • termín nákupu

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list.Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc čistou, zabalenou v originálním obalu včetně původního příslušenství.Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
DORUČENÍ PŘEPRAVCEM DPD
Dopravce DPD zákazníkovi doručí na dodací adresu, před dodáním vždy řidič kontaktuje zákazníka telefonem. (V rámci ČR)
120,00 Kč ZDARMA
Na Slovensko platba na účet
Platba na účet č. účtu. 2272430003/0800 IBAN: CZ91 0800 0000 0022 7243 0003 BIC: GIBACZPX Bank: Česká spořitelna, Masarykova 161, 268 01 Hořovice, Czech Republic
199,00 Kč ZDARMA
Zásilkovna
Vyzvedněte si zásilku na jednom z výdejních míst. Vyberte si to, které máte po ruce, a pro zásilku si sem skočte, až budete mít čas.
59,00 Kč ZDARMA
Osobní odběr
Osobní odběr po domluvě v Podluhách 265 u Hořovic. Je nutná platba předem na účet.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
DOBÍRKA řidiči DPD
Zákazník platí za zboží při převzetí (doručení) řidiči DPD.
39,00 Kč
PŘEVODEM NA ÚČET
Transfer to an account.
BEZ POPLATKU
DOBÍRKA Zásilkovna
Zákazník platí za zboží při převzetí na výdejním místě Zásilkovny.
19,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF